obchodné a gastrozariadenia

dodávka - montáž - servis - projekcia

PALETOVÉ

Paletové regály typu SUPERBUILD, UNIBUILD, SUPER 456 sú určené k skladovaniu tovaru na paletách, prípadne voľne loženého tovaru o vysokej hmotnosti. Paletové regály sú teda vhodné najmä pre sklady v ktorých sa s tovarom manipuluje pomocou vysokozdvižného vozíka. Stavebné moduly umožňujú vytvoriť paletové regály v zostavách rôznych rozmerov pre dosiahnutie maximálneho vyplnenia voľného skladového priestoru a kapacity regálov. Výška regálov je od 2 000 mm do 12 000 mm. Prestaviteľnosť nosníkov je 50 mm. Regálové konštrukcie boli navrhnuté na základe výsledkov trojdimenzionálneho statického výpočtu za použitia programu SUPER SAP, firmy Algor Inc., Pittsburg, ktorého výsledky sú dostupné u výrobcu. Pre výpočet boli ako základ použité nariadenia tejto normy : Fédération Européenne de la Manutention Section X: F.E.M. 10-2-02 „Špecifické normy pre priemyselné regály". Základným materiálom konštrukčných prvkov regálových konštrukcií je certifikovaná oceľ príslušnej kvality. Výroba komponentov paletových regálov je realizovaná na plne automatizovaných výrobných linkách. Naše paletové regály plne zodpovedajú všetkým súvisiacim normám a predpisom platným v SR. Regálové rámy a nosníky sa vyrábajú z mimoriadne kvalitne pozinkovaného materiálu metódou SENDZIMIR. To zaručuje trvalo pekný vzhľad regálov, dlhú životnosť povrchovej ochrany, vysokú odolnosť proti oderu a inému poškodeniu.