obchodné a gastrozariadenia

dodávka - montáž - servis - projekcia

KOMBINOVANÉ VITRÍNY

ARNEG
PERTH

PELIKAN

Dĺžka:
1875-2500-3750
Šírka: 1170
Výška: 2060-2170
Rozsah teploty: 
-22°C/-25°C -18°C/-21°C

Dĺžka:
1875-2500-3750
Šírka: 1170
Výška: 2060-2170
Rozsah teploty: 
-22°C/-25°C -18°C/-21°C

ES-SYSTEM K
INDUS

PAVO

Dĺžka:
1564-2342-3123-3898
Šírka: 930
Výška: 2250
Rozsah teploty: 
-1°C/+5°C -24°C/-18°C

Dĺžka:
1875-2500-3750
Šírka: 1100
Výška: 2250
Rozsah teploty: 
-242°C/-22°C